Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Atatürk’ün, İstanbul Barosu'nun, Lütfi Fikri Bey'in tahliyesi üzerine çektiği telgrafa cevap olarak yazdığı telgraf

 

26 Şubat 1924

İstanbul İkinci Baro Reisi Sadeddin Ferit Beyefendiye,

Baronun hissiyatına teşekkür ederim. Baronun Cumhuriyete güzîde hidemat ifa edeceğine dair olan kanaatimizi bu vesile ile de izhar ve beyan etmek isterim efendim.

Reisi Cumhur

Gazi Mustafa Kemal

 

(Vakit Gazetesi, 27 Şubat 1924, s. 2; Zikreden: Sadi Borak-Dr. Utkan Kocatürk; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1972, s. 149)

Kaynak: www.yargitay.gov.tr