Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Atatürk’ün, Ankara Hukuk Mektebi'ne yazdığı telgraf

 

20 Eylül 1925

Ankara Hukuk Mektebi Tedris Heyeti Reisi Mahmut Esat Beyefendiye,

Ankara Hukuk Mektebinin 15 Eylül 1341 (1925) tarihinde içtima eden profesörleri tarafından mezkûr mektep Heyet-i Tedrisiyle Fahrî Riyasetini kabul etmekliğim hakkında olan teklifi, Kemal-i memnuniyetle kabul ettim. Mektebin müstakbel faaliyetinde Türk inkılâp ve medeniyetinin ruhuna muvafık tedrisatta bulunmak suretiyle vatanımıza nâfi olmasını temenni ederim.

Gazi Mustafa Kemal


“Ankara Hukuk Mektebinin 15 Eylül 1925 tarihinde toplanan profesörleri tarafından anılan mektep Öğretim Kurulunun Fahrî Başkanlığını kabul etmem konusundaki önerisini, büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Mektebin gelecekteki çalışmalarında Türk devrim ve uygarlığının ruhuna uygun öğretimde bulunarak vatanımıza yararlı olmasını dilerim.”

 

(Vakit Gazetesi, 22 Eylül 1925, s. 1; Zikreden: Sadi Borak-Dr. Utkan Kocatürk; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1972, s. 156; Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Adliye Hukuk Mektebinden Ankara Hukuk Fakültesine, Ankara, 1977; s. 69-70 )

Kaynak: www.yargitay.gov.tr