Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Halifelik yanlısı örgütlerle ilgisi olduğu iddiasıyla yargılanan Tanin Gazetesi yazarı Lütfi Fikri Bey hakkında Ankara İstiklâl Mahkemesi kararı ve Atatürk’ün, Mahkeme Başkanlığına yazdığı telgraf

 

Halifelik yanlısı örgütlerle ilgisi olduğu iddiasıyla yargılanan Tanin Gazetesi yazarı Lütfi Fikri Bey hakkında Ankara İstiklâl Mahkemesinin karar özeti:

“Lütfi Fikri Beyin Tarikatı Fesadiye ve Tarikatı Salahiyye ile ilgi ve ilişkisi anlaşılamamış olup, evinin aranmasında elde edilen evrak ve yazılar, gerçi hakkında ayrıca soruşturma yapılmasını gerektirmekte ise de, evrak ve anılan belgelerde, özellikle şahsiyetleri söz konusu edilen Cumhurbaşkanı Hazretleri, mahkememize gönderdikleri tezkere ile bu konudaki kişisel haklarından feragat ettiklerini beyan buyurmakta olduklarından adı geçenin de beraatine karar verildi.”

 

Atatürk’ün kararda bahsedilen tezkeresinin sureti:

 

“Ankara İstiklâl Mahkemesi Yüksek Başkanlığına,

İstiklâl Mahkemesine verilmiş olanlar arasında Lütfi Fikri Beyin mahkeme safhalarını gazetelerde okudum. Adı geçenin fikirlerimiz ve davranışlarımızdan esas itibariyle farklı olan bir takım görüş ve eleştirilerini bu yolla öğrendim. Kanuni yollarla milletin meydana çıkan kesin iradesi; Devlet teşkilâtı ve idare usulü hakkında Lütfi Fikri Beyin fikirlerine uymayan tecelliyatı nihaiyesini göstermiştir. Şahsımın bertaraf edilmesi tahminlerine ve bu tahminlerin sonucu olmak üzere ileri sürdüğü düşüncelere karşı, gerçek mahiyeti uygun da olsa şahsen bir iddia öne sürmeye istekli değilim. Buna göre, gerek siyasi fikirlerimize ve gerek şahsımıza karşı olan durumundan dolayı – Eğer Yüksek Mahkemece başka zeminde kanuni suçlama nedenleri mevcut değilse- Yüce Mahkemelerinin hoşgörüsünü celbetmek isterim.

Cumhurbaşkanı Gazi M. KEMAL”

 

(Atatürk’ten Hatıralar, Hasan Rıza Soyak, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,1973, s. 338-339)

Kaynak: www.yargitay.gov.tr