Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 

Atatürk’ün, 19 Ocak 1923 tarihinde İzmit’te, İzmit Sinemasında halkla yaptığı konuşmadan; hükümet esasları hakkında - 1

 

Şimdi şunu açıklamalıyım : Dinin esasında hükümetlerin şu veya bu şekilde olacağına dair kesin bir ifade yoktur. Yalnız hükümetin hangi esaslara dayanması gerekeceği tasrih edilmiştir. Bu, açık ve kesindir. O esaslardan biri ve en önemlisi “Şûra”dır. Bu esas, doğrudan doğruya Allah’ın da emridir. Peygamber olan zat bile kendiliğinden değil, danışarak iş yapacaktı. Bu böyle olunca, ondan sonra İslâm ehlinin başkanlığına geçenler mutlaka ayni esasa uyacaklardı.

 

Diğer bir esas da, adalet esasıdır. Şûra, insanlarla ilgili işleri adalete uygun olarak yerine getirecektir. Çünkü adaletten ayrılan Şûra, Allah’ın emrettiği bir Şûra olamaz. O Şûranın hakkıyla adalet dağıtabilmesi için de uzman olması lâzımdır.

 

İşte bizim Meclisimiz ve onun güvendiği kişilerden oluşmuş bulunan Hükümet, şer’in tamamiyle emretmiş olduğu bir şekil ve mahiyettedir. Buna göre başka bir Hilâfet makamı söz konusu olabilir mi?

 

Efendiler, milletimiz, kurduğu yeni devletin yazgısına, işlerine, bağımsızlığına, ismi Halife olsun, Padişah olsun, ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettiremez. Allah da böyle bir şey emir buyurmamıştır. Bu itibarla ulus, tam Allah’ın emrettiği gibi kurduğu devleti ve onun bağımsızlığını koruyor ve sonsuza kadar koruyacaktır. (Sürekli alkışlar….)

 

Kaynak : www.yargitay.gov.tr
(Gazi ve İnkılâp, Siirt Mebusu Mahmut (Soydan); Milliyet Gazetesi, 27 Teşrinisani 1929 tarihinde başlayan yazı dizisi, Bölüm: 34-35; Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Ankara, 1996, s. 103 ve devamı)