Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 

20 Mart 1923 Tarihinde Konya Esnaf ve Tüccarlarıyla Konuşmasından

 

Arkadaşlar, Kaşıkçızade Tahir Efendi kardeşimizin bu sorusunu açıklamaya ve aydınlatmaya muhtaç buluyorum. Kendileri soruyor ki, hükümetin ticaret hakkında ne gibi düşünceleri vardır. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, içinizde hükümet adına değil, meclis adına değil, ordu adına değil, sadece bir milletvekili gibi, belki de yalnız bir arkadaşınız, bir kardeşiniz gibi bulunuyorum. Onun için sorunuza hükümet adına cevap vermeye yetkim yoktur. Bildiğiniz gibi, hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetidir. Hükümet, meclisin kendisidir. Meclis ise bana, şu veya bu konuda bizim görüşümüzü açıkla, diye bir karar ve o karar sonucunda bir yetki vermiş değildir. Eğer hükümet kelimesinden maksadınız meclis değil de, meclisin devlet bölümlerinden kendi adına hükümeti yürütmeye vekil ettiği bakanlar Kurulu ise, onların adına da söz söylemeye yetkili değilim. Çünkü yine bildiğiniz gibi, Bakanlar kurulu üyesi, Anayasaya göre tek tek ve kurul olarak meclise karşı sorumludurlar. Bu nedenle, kendi sorumlulukları altında görev yapmaya zorunlu kişiler adına söz söylemekten kendimi menetmeyi uygun sayıyorum. Eğer sorunuzu, “sen ne diyorsun, senin ticaretimiz hakkındaki fikrin nedir?” diye sorsaydınız, o zaman cevap vermekte sakınca görmezdim ve kabul ediyorum ki asıl maksadınız da budur. Ben de bu suretle düşüncemi sunuyorum: Efendiler, ticaret hakkındaki düşünceleri…

 

Kaynak : www.yargitay.gov.tr
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, AAM Yayınları, Ankara, 1989; C. II, s. 138-141)