Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 

 

Bir gazetede Atatürk’ün Başbakanlığı üstleneceği ile ilgili yazıların çıkması üzerine...

 

Başbakan İsmet İnönü’nün izlediği politikanın T.B.M.M. tarafından onaylanmasına rağmen, Meclisin güvenini yeterli görmeyerek, Başbakanlıktan ayrılması üzerine, bir gazetede Atatürk’ün başbakanlığı üstleneceği ile ilgili yazıların çıkması üzerine, Atatürk’ün 27 Eylül 1930 günü kalabalık bir milletvekili grubunu Çankaya’da kabul ederek çıkarılan dedikodularla ilgili ve olayları açıklayan konuşması
“Arkadaşlarımız içinde Başbakanlık yapacak kişiler çoktur. Fakat bütün bu arkadaşlarım dahil olduğu halde ulusun genel eğilimi benim şu ve bu zaruret karşısında Başvekil olmamı gerektirirse bu görevi tam bir alçak gönüllükle ve minnetle yerine getirmeye hazırım. Bu takdirde benim aynı zamanda cumhurbaşkanlığını uhdemde bulundurmanın elbette yasal olanağı yoktur.

Benim alacağım bir yeni görevi çeşitli şekil ve anlamlarda kötü yorumlamak, Türk ulusunun düşüncelerini karıştıracak tarzda açıklamaya kalkışmak akla ve mantığa uygun değildir.

 

Amerikan sistemini ülkemizde uygulamayı hiç düşünmedim. Sistemsiz ve yasa dışı olarak Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştirmeyi asla düşünmedim. Ve düşünecek adam olmadığım, bütün ulusça bilinir zannederim.

 

Bugünkü koşullar içinde bir hükümetin ulus ve ülke yararı için güçlendirmesine yönelik herhangi sözümü bin türlü boş şeylerle sömürmeye kalkışmak isteyenler çok bedbaht adamlardır. Akşam gazetesi baş yazarına söylediğim sözler benim ağzımdan çıkmış ve gerektiğinde daima tekrar edilecek sözlerdir”.

 

Kaynak : www.yargitay.gov.tr
(4 Ekim 1930 tarihli Gazetelerden nakleden: Arar, İsmail, Atatürk’ün Bazı Konuşmaları, Belleten, Atatürk Özel Sayısı, C. LII, S. 204, Kasım 1988, s. 969; Zikreden: Atatürk ve Cumhuriyet, Prof. Dr. Hamza Eroğlu, AAM Yayınları, Ankara, 1989; s. 98 )