Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 

Atatürk’ün, gerçek anlamda Cumhuriyetle bağdaşmayan ömür boyu Cumhurbaşkanlığı önerisine karşı 25 Eylül 1930’da Ankara’da bulunan İstanbul gazetelerinin başyazarlarına verdiği cevap

 

“- Bana öteden beri bu ve buna mümasil (benzer) tekliflerde bulunanlar çok olmuştur. Siz ve efkar-ı umumiye (kamuoyu) bilmelisiniz ki, bu yoldaki teklifler hoşuma gitmemiştir ve gitmez.

 

Benim gayem Türkiye’de, yeni Türkiye Cumhuriyetinde millet hakimiyetini takviye etmek ve ebedileştirmektir. Dediğiniz gibi bu teklif benim idealimi cidden rencide eden (sızlatan) bir manâda telâkki ederim. Bu noktada şu veya bu tefsirlere giden sözlerin manâsını, beni iyi tanımış olan Türk milleti benden daha iyi takdir eder”.

 

Kaynak : www.yargitay.gov.tr
(Cumhuriyet ve Milliyet Gazeteleri, 26 Eylül 1930’dan nakleden: Arar, İsmail, Atatürk’ün Bazı Konuşmaları, Belleten, Atatürk Özel Sayısı, C. LII, S. 204, Kasım 1988,, s. 967; Zikreden: Atatürk ve Cumhuriyet, Prof. Dr. Hamza Eroğlu, AAM Yayınları, Ankara, 1989; s. 97-98 )