Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfMükemmel 

 

ATATÜRK DÖNEMİ BÜTÇELERİ VE KESİN HESAP SONUÇLARI

 

28 Şubat'ta Son Bulan Yıl Bütçe Ödenekleri Kesin Hesaplar
Gelir Gider Açık (-)
Fazla (+)
Gelir Gider Açık (-)
Fazla (+)
1920 [ 1 ] 51 63 -12
1921 [ 1 ] 179
1922 [ 1 ] 87
1923 [ 1 ]
1924 129 140 -11 138 132 +6
1925 [ 2 ] 191 184 +7 171 202 -31
1926 190 190 180 172 +8
1927 195 194 +1 204 199 +5
1928 207 207 222 201 +21
1929 221 220 +1 224 213 +11
1930 223 223 217 210 +7
1931 187 187 186 208 -22
1932 169 169 214 212 +2
1933 170 170 174 174
1934 184 184 207 202 +5
1935 195 195 201 [ 3 ]
1936 213 213 242 [ 3 ]
1937 231 250 263 [ 3 ]
1938 250 250 257 [ 3 ]

 

[ 1 ] Cumhuriyetin ilk düzenli bütçe kanunu 1924 mali yılı için o yılın Şubat'ında çıkarılmıştır. Ondan önceki yıllarda çıkarılan avans kanunları ve geçici bütçelerden çıkarılabilen rakamlar kullanılmıştır.

[ 2 ] 1925 yılı bütçe gelirleri için kaynaklar farklı rakamlar vermektedir. Buradaki gelir rakamları, Haldun Derin'in sözü geçen kitabından, gider rakamları Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu'nun yayınından aktarılmıştır. Aşarın kaldırılmış olması, bu yılın gelirlerinde önemli azalma yapmıştır.

[ 3 ] Haldun Derin, a.g.e., s. 181'den.

 

Kaynak : Prof. Dr. Mustafa A. Aysan - "Atatürk'ün Kalkınma Modeli" makalesinden...
Atatürkçülük (İkinci Kitap), Atatürk ve Atatürkçülüğe İlişkin Makaleler, MEGSB Yayınları, s. 294.