Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

ATATÜRK DÖNEMİNDE GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA (GSMH)'DAKİ ARTIŞLAR,
BÜYÜME HIZLARI ve YATIRIMLARI

 

Yıllar 1938 Fiyatlarıyla GSMH
(Milyon TL)
Yıllık Artışlar (%) Cari Fiyatlarla GSMH
(Milyon TL)
Cari Fiyatlarla Yatırım
(Milyon TL)
Yatırım
GSMH
(%)
1923 633,1 952,6 66,4 7,0
1924 758,4 19,8 1203,4 98,6 8,2
1925 846,2 11,6 1525,6 130,0 8,5
1926 981,8 16,0 1650,5 131,6 8,0
1927 892,3 - 9,1 1471,2 159,7 10,9
1928 990,9 11,1 1632,5 174,5 10,7
1929 1150,1 16,1 2073,1 211,0 10,2
1930 1198,8 4,2 1580,5 187,2 11,8
1931 1276,2 6,5 1391,6 116,9 8,4
1932 1198,4 - 6,1 1171,2 104,8 8,9
1933 1359,4 19,8 1141,4 109,2 9,6
1934 1450,3 6,7 1216,1 143,3 11,8
1935 1418,8 - 2,4 1310,0 131,6 10,6
1936 1658,9 19,2 1695,0 153,8 9,1
1937 1742,0 3,3 1806,5 172,1 9,5
1938 1895,7 8,8 1895,7 215,1 11,3
1939 2054,3 8,4 2063,1 215,8 10,5

 

Kaynak : Prof. Dr. Mustafa A. Aysan - "Atatürk'ün Kalkınma Modeli" makalesinden...
Atatürkçülük (İkinci Kitap), Atatürk ve Atatürkçülüğe İlişkin Makaleler, MEGSB Yayınları, s. 299.