Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

HULKİ CEVİZOĞLU

 

ŞOK GELİŞMELER GELİYOR

Türkiye''nin Avrupa Birliği''ne(AB) dizleri üstünde, süründürülerek üye yapılmaya çalışılması, henüz dile getirilmeyen çok önemli, şok gelişmeleri de beraberinde getirecek.

Bugüne kadar, ülkemiz aleyhindeki gelişmeler bir "psikolojik savaşla" da desteklendi ve "uyarıcılar" yıpratılarak, bir "paranoya" görüntüsü yaratılmak istendi.

Bunu sağlamanın en önemli aracı da, ne yazık ki, "basın"dı, basın organları kullanıldı.

Özetle, ülkemizin yararına olmayan yaptırımlara karşı uyarı görevini yapan çeşitli kesimlerdeki aydınımız, hem yerlerinden edildi, hem de onların uyardığı konuların paranoya olduğu ileri sürülerek, dikkate alınmaması sağlandı.

Böylece, eğer kaldıysa, önlem alabilecek durumdaki "yetkililerin" de önlem almasının önüne geçildi.

MGK KALDIRILACAK, ANAYASA DEĞİŞTİLERECEK !

Şimdi sizlere, adını daha sonra açıklayacağım "önemli bir Avrupalının" raporundan örnekler vereceğim.

Bu raporda yazılanların bir bölümü, ite kaka gerçekleştirildi.

Bir kısmı da yalana, dolana sarılı biçimde, halkın tepkileri yok edilerek uygulamaya kondu.

Bakalım bundan sonra sırada ne var? : "Halihazırdaki rolü ve konumu itibariyle, Milli Güvenlik Kurulu''nun uzun vadede lağvedilmesi gereklidir.

Ancak bilinmektedir ki, talep edilen yapısal değişiklerin hazmı zor olacaktır." "Ordu, Türk Devleti ve toplumu içinde merkezi bir konuma sahiptir.

Ordunun rolü, Türkiye''nin demokratik ve çoğulcu bir sisteme doğru ilerlemesini yavaşlatmaktadır.(...) Ordunun (derin devlet) geleneksel gücünün AB üyesi ülkelerde alışılagelmiş düzeye çekilmesi sağlanmalıdır." Bu arada, anayasamızın değiştirilmesi ve bunun "Kemalist değerlere bağlı olmaması" da sağlanacak: "Türkiye Devleti''nin temel felsefesi olan Kemalizm, (...) orduya güçlü bir rol vermekte, dine karşı katı bir tutum benimsemekte olup, AB yolunda bir engel oluşturmaktadır.

(...) Talep edilen reformlar, Anayasa''nın tümüyle yeniden kaleme alınmasını gerektirecek kadar temeldir.

Yeni Anayasa''nın Kemalist değerlere değil, kişi ve azınlık haklarını kolektif haklar karşısında dengeleyen Avrupa demokratik temellerine dayanması gerekmektedir." SIRADA SÜRYANİCE VAR ! Raporda, Türkiye''nin "milliyetçiliğe önem vermesinin" de sakıncalı olduğu vurgulanarak, "Türkiye''de laikliğin tek yanlı yorumu, Avrupa''nın hoşgörüye ve gayrimüslim topluluklar ve diğer azınlık gruplarına karşı ayrımcılık yapmama ilkesine dayanarak entegrasyon(bütünleşme) modeliyle uyuşmamaktadır.

Anayasa'nın yeniden yazılmasının bu engelleri ortadan kaldırabileceği düşünülmektedir" deniyor.

Bizi bölmek için Kürt ve alevi yurttaşlarımızı birer "azınlık" olarak kabul eden ve bize de kabul ettirmeye çalışan(böyle giderse, ne yazık ki, eninde sonunda kabul ettirecek olan) AB, tüm azgınlığı ile üzerimize gelmeye devam ediyor: "Türkçe''nin temel ulusal dil olmasına saygı duyulmakla birlikte, Aramice/Süryanice gibi yerli ve ayinsel dillerin kullanımı için imkân sağlanması gerektiği düşünülmektedir." (Bizimkiler ne düşünüyor acaba?-HC) BAHAİLER TANINACAK ! Bu raporda, daha neler var neler!..

Tümünü yazarsak, bilgi çokluğu içinde, zihinsel tembelliğe neden olabilir.

Avrupalıların yaptığı gibi "sindire sindire" verelim.

(Sindirmekten başka çaremiz kaldı mı?) İşte önümüze gelecek önemli bir madde daha: "Alevi ve Bahailerin tanınması, korunması ve eşit muameleye tabu tutulması beklenmektedir." Ülkemizde bir "alevi" sorunu olmadığı halde, istikrarımızı bozmak için kışkırtıcılığa devam eden "Avrupalılar", "Aleviliğin bir azınlık olduğunu" kabul ettirmeye çalışmakta ve bugüne kadar açıklamadıkları bir isteği de ardından getirmektedirler: "Bahaileri tanıyın, koruyun!.." Raporda yer alan bu istek ve yaptırımlar, psikolojik savaşın unsurlarına göre "yok hükmünde"dir, yani "paranoyadır." Oysa, bunlar "vardır" ve bir "raporda" da yer almaktadır.

Hangi raporda mı? Herkesin bildiği bir raporda.

Bu rapora göre bize "Hıristiyanlığı da kabul ettirecekler." Nasıl mı? Onu da rapordan aynen verelim.

Azzz sonra!..

 

Kaynak : Hulki CEVİZOĞLU - 18.10.2004 -
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yazar.asp?id=13&altid=381