Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 

DEVRİMCİLİK (İNKILAPÇILIK)

 

Prof. Dr. Suna Kili - Atatürk Devrimi, Bir Çağdaşlaşma Modeli adlı eserinden...

 

Çağdaşlaşma bilinçli olarak yeniliğe yönelmektedir. Atatürkçülük çağdaşlaştırıcı bir ideoloji olarak yeniliğe açık olmuş, yeniliğe sürekli olarak yönelmeyi ilke edinmiştir. Bu ilke devrimcilik ilkesidir.

 

Atatürkçülük ideolojisi devrimcilik ilkesiyle çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma çabasında hem geçerliliğini, yararlılığını sürdüren devrimci uygulamalara sahip çıkılmasını, onların korunmasını, geliştirilmesini; hem de yeni gereksinmeler karşısında yeni devrimci uygulama ve çözümlere gidilmesini öngörmektedir.

 

Devrimcilik kalıplaşmayı, durağanlığı, köhneleşmeyi, işlevini kaybetmeyi, çağın toplumun gerisinde kalmayı önlemek, dinamik bir devrim anlayışını sağlamak ve sürdürmek için konmuştur. Toynbee'nin de vurguladığı gibi "eski"yle değil "ileri"yle, "gelecek" le ilgilenmek, Atatürk eyleminin özyapısal niteliğidir. [ Arnold F. Toynbee, A Study, of History. (Tarih Üzerinde Bir Çalışma), VI Cilt, London: Oxford University Press, 1947, s. 102-103.]

 

Atatürk, Türkiye'nin geri kalmışlığının tüm sorumluluğunu sadece yayılmacı güçlere değil, kötü Osmanlı yönetimine, Türk ulusunun Batı'daki gelişmeler dışında kalmasına ve yeterince çalışmamasına bağlamıştır. Dodd da aynı görüşü vurgulayarak şöyle demektedir: Devrimcilik ilkesiyle ilgili olarak denilebilir ki, Atatürk Türkiye'nin geri kalmışlığının büyük sorumluluğunu yayılmacılığa değil, Türklerin kendilerine yüklemiştir. [C.H. Dodd, Democracy and Development in Turkey, (Türkiye'de Demokrasi ve Kalkınma), Hull, England: The Eathon Press, 1979, s. 86.]

 

Yalnız çağdaşlaşmanın sağlanması için değil, çağdaş olmanın, çağdaş yaşamanın sürekliliğinin sağlanması için de toplumun, siyasal sistemin ve siyasal ekinin değişime bağlı, değişime açık olmaları gerekir. Bu durumu Atatürk Devrim eylemi ve özellikle devrimcilik ilkesi sağlamıştır.

 

Atatürkçü devrimcilik ilkesinin önemle üzerinde durulması gereken bir başka özelliği de vardır. Atatürkçü devrimcilik yeğinlik, yıldırı sistemini benimsemez. Atatürkçülük'te barışçı ve demokratik devrimcilik özlemi ve inancı vardır.

 

Devrimcilik ilkesi, Türkiye'nin devrim atılımlarını gerçekleştirerek ülkenin gelişmesine engel olan eski kurumların ve düşünce sisteminin yerine yeni kurumların ve düşünce sisteminin getirildiği; Türkiye'nin ilerlemesini bilinçli ve kararlılıkla sürdüreceği anlamını taşımaktadır. Atatürk Devrimi'nin amacı Türkiye'yi yalnız çağdaş, demokratik bir toplum durumuna dönüştürmek değildir. Aynı zamanda sürekli olarak bu yönde gelişmesini sağlamaktır. Atatürkçülük durağan bir ideoloji değildir. Devrimcilik ilkesi Türkiye'nin bağımsızlığı, çağdaşlaşması, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü ve açık toplum temellerinden uzaklaşmadan zamanla gelişebilmesi için Atatürkçülüğe gereken esnekliği sağlamaktadır.

 

Devrimcilik Atatürkçülüğü, Türk Devrimi'ni, devrim ilkelerini dogma olmaktan kurtaran; onu yaşayan, çağın, çağların, geleceğin yeni oluşumları, gelişmeleri, değişmeleri karşısında sürekli kılan ilkedir. Çağdaşlaşmanın en büyük engeli devrimleri dogmalaştırmak, ilkeleri yeni gelişmeler karşısında yeni isterlere yanıt veremez hale dönüştürmektir. Yaşayan, yaşayacak olan devrimler sürekliliği öngören devrimlerdir. Toplum yaşayan bir varlıktır; değişmek, gelişmek zorundadır. Durağanlık çağdaş düşüncenin, anlayışın kapsamı dışındadır. Atatürkçülük dinamik bir ulusal ideolojidir. Onu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtaran, yaşayan, yaşatacak olan, çağın gerisinde bırakmayacak olan devrimcilik ilkesidir.

 

Devrimcilik hem gerçekleştirilen devrime bağlılığı, onu korumayı, yaşatmayı; hem de bu devrimin gerçekleştirilen, uygulanan atılımlarıyla yetinmeyip çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı gerektirecek; gelişen, değişen, yenileşen evrende toplumlar arasında çağdaş kalmasını sağlayacak başka yenilikleri de gerçekleştirmektir. Özellikle "eşitlik" in gelişen, değişen toplumda sağlanması, korunması devrimcilik ilkesinin dinamik içerik ve amacıyla desteklenmektedir.

 

Devrimcilik ilkesinin sonuncu ilke olarak benimsenmesinin de bir anlamı, bir yorumu olmak gerekir. Devrimcilikten önceki her ilke ve bu ilkelerin isterleri, önermeleri çağın gelişimi içinde, devrimcilik ilkesi doğrultusunda yeni yorumlarla, yeni yöntemlerle işlerlik kazanacak, yaşayan, yeni gereksinmelere yanıt veren ilkeler olacaktır.

 

Kaynak : Porf. Dr. Suna Kili , Atatürk Devrimi - Bir Çağdaşlaşma Modeli - S.273-276.