Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

 

Batı Cephesi, Birinci Gezgin Kuvvetler Komutanı Çerkez Ethem ve Kardeşi Tevfik’in Hareketleri Hakkında, 8 Ocak 1921 Tarihinde Meclis’teki Konuşmasından

 

…Yalnız şurasını arz edeyim ki, bu adamlar, Ethem ve Tevfik, bir aydan beri, iki aydan beri, uygulamaya geçirmek istedikleri emel peşinde bizi ve orduyu dahi biraz meşgul etmişlerdir. Bu meşguliyetler yüzünden, memleket ve millet hesabına çok büyük kayıplar olmuştur, çok fırsatlar kaybedilmiştir. İnşallah bundan sonra o fırsatları telâfi ederiz. (inşallah sesleri) Efendiler, amacımız meşrudur, başarıya olan inancımız sarsılmaz ve sapasağlamdır. Bu nedenle, içteki ve dıştaki düşmanlarımız ister çok, ister az olsun, girişimleri ne kadar yaygın olursa olsun, kesin başarı, son başarı, meşru bir amaç izleyenlerde kalacaktır.

 

Kaynak : www.yargitay.gov.tr
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, AAM yayını, Ankara, 1989; C. I, s. 138- 147)