Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Ankara Hukuk Mektebi'nin Mezunlarını Kutlama Telgrafı

 

24 Temmuz 1928

Ankara Hukuk Mektebi Tedris Heyeti Reis Vekili Cemil Beyefendiye,

Ankara hukuk Mektebinin ilk mezunlarını ve profesörlerini tebrik, ve mezun efendilerin memlekete hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ederim.

Reisi Cumhur
Gazi Mustafa Kemal

 

(Vakit Gazetesi, 25 Temmuz 1928, s. 3; Zikreden: Sadi Borak-Dr. Utkan Kocatürk; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. V, Ankara, 1972, s. 160 )

Kaynak: www.yargitay.gov.tr