Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Atatürk’ün, Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey’e 19 Eylül 1919 tarihinde gönderdiği telgraftan

 

Sivas’tan, 19/9/1919

Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Beyefendi’ye

  1. İyi niyetli uyarı amacıyla gönderilen 18/9/1919 tarihli tel yazıları kurulumuzca dikkatle incelendi ve aşağıdaki noktaların size bildirilmesi uygun görüldü. ...

  2. Ulusumuzun meşru hakkını istemek için aldığı durum nedeniyle İtilâf Devletleri’nin bütün Osmanlı vatanını askeri işgal altına alması akla bile gelemez. Çünkü ulusumuz, İtilâf Devletlerinden adalete ve hukuka aykırı eylemler değil, bu yolda şimdiye değin, İstanbul hükümetinin güçsüzlük ve uyuşukluğu sonucunda, yapılmış olan haksız işlemlerden vazgeçmelerini bekliyor.

  3. Ulusumuzun; yurdun yüksek çıkarlarını ayak altına alan ve yasaya dayalı ulusal hakları, hayınca ve canice girişim ve alçakça önlemlerle, eylemli olarak çiğnemeye kalkıştığı için Kanunu Esasimize (Anayasamıza) göre kendiliğinden düşmüş olan Ferit paşa kabinesiyle anlaşmasını önermeniz, gerçek durumu daha gereği gibi bilmediğinize yorulmaktadır. Bu nedenle sizi ve Urfa’nın sayın halkını aydınlatmak amacıyla bu tel yazısına ek olarak, gereken bilgi, açıklama ve yönerge verilecektir.

  4. Sizin gibi yurt sevgisi taşıyan kişilerin görevi, ulus işlerini ulusal amaç ve irade doğrultusunda yürütmektir. Yüce Halifelik ve Sultanlık onuruna olan öz bağlılığımız ancak böyle belirir. Bu nedenle Ferit Para kabinesine güvenmenin doğru olmadığı konusunda oranın soylu halkınca İstanbul’a gönderilecek yazını bir örneğinin, bilgi edinilmek üzere, bize yollanması, Temsilciler Kurulunun kararıyla bildirilir.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu Adına

Mustafa Kemal

 

(Söylev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, C. III, Basıma Hazırlayan: Ord. Prof. Dr. H. Veldet Velidedeoğlu, İstanbul 1994, 4. Bası, s. 100, Belge no: 108/2)

Kaynak: www.yargitay.gov.tr