Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Atatürk’ün, Söylev’inde, Yunus Nadi’ye 6 Ekim 1919 tarihinde yazdığını belirttiği telgraftan

 

Hükümet, temsilciler Kurulumuzla, güvenilir ve gerçek ilişkiler kurar ve görüşmelerde bulunursa, ileri sürülmüş olan isteklerin ve önerilerin hükümetçe uygulanabilecek şekil ve zamanını belli etmek için hiç bir engel yoktur. Yalnız, Sadrazam Paşanın, Temsilciler Kurulumuza 4 Ekimde, telimize karşılık olarak gönderdiği tel yazısındaki son bölümler ilgi çekicidir. Eğer, yasal ulusal örgütlerimizi ve bunların başında bulunanları, hukuk ve yasa dışı sayma anlayışı sürdürülecekse, hiç bir uzlaşma yolu bulunamayacağı kuşku götürmez. Bugün yayınlanacağını bildirdiğiniz bildiride, ulusal örgütümüz ve ulusal eylemlerimiz üzerine, her ne neden ve yolla olursa olsun, yerici bir dil kullanılırsa; bu yerme önemsiz bir kaç sözcükle yapılsa bile, bizce hemen her türlü uzlaşma yolu kapanmış sayılacaktır. Aslında İstanbul Hükümeti, Temsilciler Kurulu ile tam olarak anlaşmadıkça, bildirisi hiç bir merkezce alınmayacaktır; belki İstanbul’un dışına bile çıkarılmayacaktır.

Temsilciler Kurulumuz, bütün illerle bağımsız sancaklardan bölgelerinde ulusun genel oyu ile seçilmiş temsilcilerden oluşmuş Erzurum ve Sivas’ta toplanan genel kurullarca ayrılmış ve seçilmiş yasaya uygun ulusal bir kuruldur. Temsil yeteneği ve gücü de yaptığı işlerle belirmiştir. Millet Meclisi toplanarak denetleme işine başlayacağı güne değin Temsilciler Kurulunun, ulusun ve yurdun yazgısıyla ilgilenmesi zorunludur. Hükümetin, Kurulumuzla içtenlikli ilişki kurması ve görüşmesi, kuşkusuz kendi yerini sağlamlaştıracak ve gücünü artıracaktır. Ayrı ayrı yönlerde yürünürse, yurt ve ulusun yararları için bir takım sakıncalar doğacağı kuşku götürmez.


(Söylev, Atatürk, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1978, s. 154; Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927; Atatürk Araştırma Merkezi Yayını; Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Ankara 1995, s. 145; 1927 baskısında s. 123 )

Kaynak: www.yargitay.gov.tr